คาสิโน มาจากไหน และมีวิวัฒนาการอย่างไร

การพนันเท่าที่บันทึกไว้ต้นกำเนิดที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นก็ได้แพร่ไปอินเดีย บาบิโลน เข้าไปยังประเทศตะวันตก กรีก โรมัน และทวีปยุโรปในที่สุด จะแพร่หลายมากในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส จนมาถึงประเทศอังกฤษ และเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันบังคับเป็นผลสำเร็จประเทศแรกเมื่อปี ค.ศ. 1541 หลังจากนั้นก็มีอีกหลายประเทศในยุโรปออกกฎหมายบังคับใช้บ้าง การพนันประเภทเต๋า เป็นที่นิยมมากในยุโรป จริงๆพัฒนามาจากถั่วโป อันมีต้นกำเนิดจากจีนสมัยราชวงศ์ตั้งฮั่นเป็นผู้มีอำนาจในจีน และรัชสมัยของพระเจ้าสูนฮ่องเต้ที่ 7 มีขุนนางจีน เลียงกี ได้คิดการพนันประเภทถั่วขึ้น ซึ่งในภาษาจีนเรียก อีจี๋ หรือหัวจี๋ ต่อมาราชวงศ์ไต้เซงราว ประเทศจีนได้คิดวิธีการเล่นลูกเต๋าครั้งแรกเรียก…

Continue Reading
Close Menu